Visilica Cobra profila 60×27

41.12 RSD

Upotreba COBRA profila smanjuje vreme izgradnje svih
zakrivljenih struktura (zakrivljenih pregradnih zidova, zakrivljenih
lažnih plafona, svodova, lukova, krugova itd.) uz značajno
smanjenje troškova rada.
PREDNOSTI
ź Profili se lako mogu saviti ručno, u svim pravcima
ź Održavaju svoju krivinu bez potrebe za dodatnim materijalima
ili alatima za pričvršcívanje
ź Vijci će uvijek pronaći sigurne tačke pričvršcé nja jer lim profila
nema praznine na bočnim stranama
ź Izuzetno su fleksibilni te njihovo savijanje i fiksiranje na
strukturni element može učiniti samo jedna osoba uz značajnu
uštedu troškova rada
Kao elementi za povezivanje se koriste COBRA spojka i COBRA
visilica

Ref: KOVS Kategorija: