Traka za folije 48mm

253.61 RSD

Homeseal LDS SOLIFIT-1 se može koristiti za vezivanje, zaptivanje i povezivanje svih vrsta vertikalnih konstruktivnih elemenata sa folijama. Može se koristiti i za popravku malih oštećenja ili rupa na Homeseal LDS folijama. Veoma je otporna na vlagu. Difuzno je otvorena i otporna na UV zračenje u periodu od 4 meseca, čak i pod direktnim uticajem solarnog zračenja. Uputstvo za upotrebu Obratiti pažnju na odgovarajuće smernice za ugradnju i informacije u okviru ikonica. Podloga mora da bude suva i bez oslobađanja agenasa, kao što su masnoća, ulje, prljavština i prašina. Homeseal LDS SOLIFIT-1 traka se ne sme koristiti za lepljenje pod mehaničkim opterećenjem. Mora se spajati sa što je moguće manje zatezanja i sa jednakim pritiskom po celoj površini, na radnoj temperaturi koja iznosi min +5°C, a max +40°C. Otpornost materijala na starenje Pravilna ugradnja, uz korišćenje adekvatnih materijala, garantuje dugovečnost celokupnog sistema

Kategorija: