Rutilna elektroda 3,25 mm x 350 mm, 3,3 kg pak.

397.64 RSD

Elektroda

nelegirana, rutil-celulozna obloga

Obložena rutil-celulozna elektroda sa dobrom zavarljivosti u svim položajima uključujući vertikalno na dole. Univerzalna elektroda, posebno za male transformatore.

Fleksibilna obloga. Višestruka upotreba kod čeličnih konstrukcija, proizvodnji vozila, kotlova, rezervoara i brodogradnji, kao i za pocinkovane elemente.

Ref: RE325 Kategorija: