Rutilna elektroda 2,5 mm x 350 mm, 2,1 kg pak.

412.12 RSD

Elektroda

nelegirana, rutil-celulozna obloga

Obložena rutil-celulozna elektroda sa dobrom zavarljivosti u svim položajima uključujući vertikalno na dole. Univerzalna elektroda, posebno za male transformatore.

Fleksibilna obloga. Višestruka upotreba kod čeličnih konstrukcija, proizvodnji vozila, kotlova, rezervoara i brodogradnji, kao i za pocinkovane elemente.

Ref: RE250 Kategorija: