Poliazbitol Bimizol 20/1

268.54 RSD

Polizabitol je jednokomponentna elastomer bitumenska pasta koja sadrži organski rastvarač.

Osobine

Poliazbitol odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.240 (Bitumenski hidroizolacioni materijali sa organskim rastvaračem za namaz u vidu paste). Upotrebljava se u isporučenom stanju ( hladan postupak ) bez zagrejavanja.

Poliazbitol je zapaljiv i zato je neophodno poštovati propise predviđene za rad sa zapaljivim materijalima.

Primenjuje se za hidroizolaciju krovova, sanaciju starih hidroizolacija i antikorozivnu zaštitu metalnih površina. Naročito je pogodan za hidroizolaciju mesta prodora, obradu slivnika, atika, venaca.

Poliazbitol se nanosi na suvu i čistu podlogu koja je prethodno premazana Bitulitom. Upotrebljava se u hladnom stanju na temperaturama > +5ºC. Po pravilu pre nanošenja na betonsku konstrukciju ili padni beton , postavlja se prethodno hidroizolaciona traka za izjednačavanje parnog pritiska.

Poliazbitol treba, pre upotrebe, obavezno izmešati i homogenizirati. Ugrađuje se, uglavnom, u dva ili tri sloja ravnomernim nanošenjem četkom sa tvrdom dlakom, špahtlom ili razastiračem, u količini cca 2kg/m² u jednom sloju. Ako se ugrađuje u više slojeva u svaki prethodni se utiskuje staklena mrežica sa okcima veličine ca 3 cm. Novi sloj se nanosi nakon očvršćavanja prethodnog, a najranije za 48 sati.

Preko izvedene hidroizolacije sa Poliazbitolom, kao zaštita od dejstva sunca, preporučuje se premaz Solarflex-a koji sadrži aluminijumski pigment u svom sastavu. Pri upotrebi Poliazbitola u zatvorenim prostorima mora se obezbediti dobro provetravanje i dovod svežeg vazduha. Po hladnom vremenu, ako se proizvod zgusne, potrebno je, najmanje 24h pre korišćenja, lagerovati Poliazbitol u zagrejanoj prostoriji.

Ref: HBI20 Kategorija: