Kondorin Bimplast V/40K1, 10 m2

256.18 RSD

KONDOR  je hidroizolaciona traka sa uloškom od staklenog voala, koji je sa obe strane obložen plastomernim bitumenom (bitumen modifikovan sa APP-om) i zaštićen polietilenskom folijom. KONDOR  odgovara zahtevima standarda SRPS EN 13707, SRPS EN 13969 Tip A . Traka ima, zbog dodatka APP-a, povećanu otpornost na starenje, UV zračenje i visoke temperature.

Ref: HKN40 Kategorija: