Cobra profil 50mm, debljine 0,6mm, 3m

2,414.63 RSD

Upotreba COBRA profila smanjuje vreme izgradnje svih
zakrivljenih struktura (zakrivljenih pregradnih zidova, zakrivljenih
lažnih plafona, svodova, lukova, krugova itd.) uz značajno
smanjenje troškova rada.
PREDNOSTI
ź Profili se lako mogu saviti ručno, u svim pravcima
ź Održavaju svoju krivinu bez potrebe za dodatnim materijalima
ili alatima za pričvršcívanje
ź Vijci će uvijek pronaći sigurne tačke pričvršcé nja jer lim profila
nema praznine na bočnim stranama
ź Izuzetno su fleksibilni te njihovo savijanje i fiksiranje na
strukturni element može učiniti samo jedna osoba uz značajnu
uštedu troškova rada
Kao elementi za povezivanje se koriste COBRA spojka i COBRA
visilica

COBRA profili fiksirani na podu ili na plafonu mogu kreirati
krivine različitih radijusa (lukovi, polukrugovi, krive itd.).
Predstavljaju osnovu za instaliranje (umetanje) ostalih profila
(CD, CW itd.)

Ref: K050 Kategorija: