Ispravno korišćenje zaštitnih maski i rukavica

Činjenica je da maske, rukavice i druga zaštitna i dezinfekciona sredstva smanjuju rizik od virusa i infekcija i njihovo korišćenje se podrazumeva.
Međutim, pored toga što je važno da ih nosite, posebnu pažnju treba da obratite na to kako ih nosite, stavljate ili skidate. Ukoliko se ne pridržavate saveta i uputstava za pravilno korišćenje zaštitnih sredstava, stvarate rizik da se inficirate ili da ugrozite zdravlje druge osobe.

Pravilno postavljanje i nošenje zaštitne maske

Pre svega, masku nosite preko nosa i navlačite ispod brade. Bez dodirivanja dok vam je na licu, povlačenja kada se javljate na telefon ili kada želite da date sebi “malo vazduha”. Na ovaj način virus možete preneti direktno rukama ili mobilnim telefonom.

Kada stavljate zaštitnu masku:

 • Pre nego što je dodirnete, operite ruke vodom i sapunom, ali i nakon skidanja.
 • Držite masku za kaiševe dok je stavljate i skidate.
 • Prilikom skidanja, ne dodirujte prednji deo maske, već je povucite sa zadnje strane, odnosno povucite kaiševe koji su iza ušiju.
 • Izbegavajte da dodirujete masku dok je nosite. Ako je dodirnete, odmah nakon toga operite ruke.
 • Operite masku za višekratnu upotrebu svaki put nakon korišćenja.
 • Masku za jednokratno koršćenje menjajte svaki put nakon krišćenja.

Pravilna upotreba zaštitnih rukavica

Zaštitne rukavice sprečavaju prenošenje virusa i bakterija i veoma su važan deo zaštite tokom pandemije. 

Ukoliko sumnjate da ste nosilac virusa ili znate da jeste, prilikom izlaska iz kuće ili korišćenja istih prostorija sa ukućanima, obavezno nosite zaštitne rukavice. 

Takođe, svako ko na neki način dolazi u kontakt sa predmetima koje koristite, u obavezi je da tom prilikom nosi rukavice. 

Virus COVID-19 ne apsorbuje se kroz kožu pa se ne možete zaraziti samo dodirom. Međutim, rizik od zaraze postoji kada dodirnete kontaminiranu površinu, a zatim dodirnete lice. Zato se nošenje rukavica savetuje u situacijama kada je poznato da je virus prisutan ili postoji velika sumnja na to. 

Bezbedno skidanje zaštitnih rukavica

Važno je da tokom nošenja rukavica ne dodirujete lice rukama i podrazumeva se da ne dodirujete mobilni telefon.
Ako niste dovoljno pažljivi, možete da se inficirate prilikom skidanja rukavica.

Zato obratite pažnju na sledeće korake:

 • Uhvatite spoljni deo rukavice kod zgloba ruke ne dodirujući kožu.
 • Povucite rukavicu niz šaku, okrećući je na naličje.
 • Drugu rukavicu skinite tako što ćete je povući sa spoljašne strane kod zgloba ruke i to prstima koji su još uvek u prvoj rukavici.
 • Povucite je sa ruke, dok prvu rukavicu ostavljate unutar nje.
 • Odmah nakon uklanjanja rukavica, temeljno operite ruke, najmanje 20 sekundi.

Pogledajte ilustrovana uputstva za pravilno korišćenje zaštitnih maski i rukavica. Primenjujte ova pravila uvek i na taj način zaštitite sebe i ljude iz svog okruženja.